Dane finansowe

Dane finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

Dane finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r

Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Dane finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

Dane finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r

 

Related Articles