Terminale POS Planet Pay

TERMINALE PŁATNICZE PLANET PAY

Planet Pay to nowoczesna sieć terminali płatniczych oferująca kompleksowe rozwiązania, które mogą poszerzyć Twój biznes o płatności bezgotówkowe.

NIE KORZYSTAŁEŚ NIGDY Z TERMINALA PŁATNICZEGO?

Rachunki dla firm

Bank Spółdzielczy w Opocznie  otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków, które umożliwią Państwu sprawne przeprowadzanie operacji finansowych:
1. rachunki bieżące,
2. rachunki pomocnicze,
3. rachunki lokat terminowych.

Rachunek bieżący służy do:
1. gromadzenia środków pieniężnych,
2. przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek bieżący umożliwia przeprowadzanie następujących operacji:

  • przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych  bezgotówkowych,
  • udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku,
  • wydanie karty płatniczej VISA ELECTRON BUSINESS,
  • udzielenie gwarancji i poręczenia.

Rachunek może być otwarty dla następujących podmiotów:
1. przedsiębiorstwa państwowe,
2. spółdzielnie,
3. spółki prawa handlowego,
4. stowarzyszenia, związki zawodowe i fundacje,
5. jednostki badawczo- rozwojowe,
6. kościelne osoby prawne,
7. jednostki samorządu terytorialnego,
8. pozostałe osoby prawne, np. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.,
9. podmioty nie posiadające osobowości prawnej.