Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej  BS Opoczno - Nasz Bank

 

 1. Aplikacja mobilna BS Opoczno - Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM).
 2. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
 3. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności Aplikacji Mobilnej. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  • komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  • uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • pamięci,
  • komunikacji sieciowej,
  • pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  • informacji o lokalizacji,
  • aparatu fotograficznego,
  • danych kontaktów.
 5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności Aplikacji Mobilnej prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Aplikacji Mobilnej poprzez opublikowanie nowej na stronie www https://bsopoczno.pl/.

Related Articles