Lokata na nowe środki

 1. Lokata na nowe środki jest otwierana na okres 6 lub 12 miesięcy i prowadzona jest  w złotych.
 2. Nowe środki  czyli środki pieniężne, które nie były do tej pory zgromadzone na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w naszym banku, są to środki stanowiące nadwyżkę nad saldem rachunków bankowych i lokat terminowych klienta na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzający miesiąc, w którym założono lokatę.
 3. Lokata na nowe środki otwierana jest dla:
  1. nowych środków klientów, którzy nie posiadają rachunku bankowego w naszym banku;
  2. nowych środków klientów, którzy posiadają lub otworzą rachunek bankowy w naszym banku.
 4. Warunkiem otwarcia lokaty na nowe środki z oprocentowaniem wyższym od standardowego oprocentowania lokaty na nowe środki, jest posiadanie lub założenie rachunku bankowego i  systematyczne wpływy na ten rachunek.  Brak wpływu na rachunek przez okres 3 miesięcy skutkować będzie wypowiedzeniem umowy rachunku oraz zmianą oprocentowania do poziomu obowiązującego dla standardowej lokaty na nowe środki.
 5. Lokata nie odnawia się. Po upływie zadeklarowanego okresu środki pieniężne wpłacone przez deponenta powiększone o odsetki przekazywane są na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 6. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 10.000 złotych.
 7. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty.
 8. W przypadku wycofania środków w trakcie trwania okresu odsetki naliczane są w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych typu a’vista za okres utrzymania lokaty.

Related Articles

Lokata PREMIUM

E-Lokata