E-Lokata

E-Lokata to atrakcyjna lokata dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w naszym Banku, którą założysz za pomocą elektronicznych kanałów dostępu, bez wychodzenia z domu.

Lokatę założysz na okres 1, 3, 6, 9 miesięcy z atrakcyjnym stałym oprocentowaniem.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł a maksymalnie możesz ulokować 50.000 zł.

E- Lokata może być przedłużana na kolejne takie same okresy.  Jeżeli po upływie okresu umownego E - Lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia  wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowy na warunkach obowiązujących E- Lokata w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu  umownego (włącznie), nie została złożona  inna dyspozycja.


W przypadku likwidacji   E - Lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu, środki przyjęte przez Bank z tytułu   E – lokaty naliczane są wg. oprocentowania środków zgromadzonych  na  rachunkach  a-vista.

Related Articles