Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:

  • Danuta Świątek - Przewodniczący Rady
  • Krystyna Ziębaczewska  - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Jadwiga Rudalska- Sekretarz
  • Danuta Bogusławska - Członek
  • Jadwiga Chmal - Członek
  • Czesław Grzybek - Członek
  • Stanisław Kopera - Członek
  • Jan Pawlik - Członek
  • Zdzisława Stępień - Członek

Drukuj