Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:

  • Krystyna Ziębaczewska - Przewodniczący Rady
  • Barbara Fałdrowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Ewa Kalata - Sekretarz
  • Czesław Grzybek - Członek
  • Jadwiga Rudalska - Członek
  • Danuta Bogusławska - Członek
  • Jan Pawlik - Członek
  • Stanisław Kopera - Członek
  • Adam Biedrowski - Członek

Drukuj