Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rachunek bieżący

Email Drukuj PDF

RACHUNKI BANKOWE DLA ROLNIKÓW

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

  • rachunki bieżace,
  • rachunki pomocnicze.

Rachunek bankowy w złotych dla rolników może być otwierany i prowadzony jako rachunek wspólny dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Rolnik, występujący o otwarcie rachunku bankowego, składa w Banku następujące dokumenty:

  • wniosek o otwarcie rachunku bankowego w złotych,
  • nakaza płatniczy z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
  • umowę dzierżawy, w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego,
  • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Za usługi związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku Bank pobiera opłaty według zasad i stawek określonych w "Taryfie prowizji i opłat bankowych".