Bank Spółdzielczy w Opocznie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rachunek bieżący

Email Drukuj PDF

RACHUNKI BANKOWE DLA ROLNIKÓW

Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki bieżace,
 • rachunki pomocnicze.

Rachunek bankowy w złotych dla rolników może być otwierany i prowadzony jako rachunek wspólny dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Rolnik/ współwłaściciel gospodarstwa rolnego, występujący o otwarcie rachunku bankowego, składa w Banku następujące dokumenty:

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego w złotych,
 • nakaza płatniczy z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego,
 • umowę dzierżawy, w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego,
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

Za usługi związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku Bank pobiera opłaty według zasad i stawek określonych w "Taryfie prowizji i opłat bankowych".