Lokaty

Drukuj

Dla wszystkich, którzy pragną oszczędzać udostępniamy szeroką gamę lokat. Nasze lokaty to prosty, wygodny i bezpieczny sposób na pomnażanie Twoich oszczędności. Sam decydujesz na jaki okres i jaką kwotę chcesz zdeponować.

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Oferujemy następujące lokaty:

 

o stałym oprocentowaniu

 

o zmiennym oprocentowaniu

Lokata 12 miesięczna PROGRES

Lokata PREMIUM to lokata bankowa, która daje Ci możliwość dopłaty do kapitału. W każdej chwili możesz powiększyć kwotę lokaty i dodatkowy zysk, ponieważ w trakcie trwania okresu umownego jej Posiadacz może dopłacić do kapitału, a wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawania ich na rachunku. W przypadku likwidacji lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu, środki przyjęte przez bank oprocentowane są w wysokości połowy należnego oprocentowania obowiązującego na dzień likwidacji lokaty w przypadku połowy okresu umownego. Lokatę PREMIUM możesz założyć na okres: 4, 6, 8 lub 12 miesięcy z minimalną kwotą 1.000,00 zł., zaś minimalna kwota dopłaty wynosi 500,00 zł.

Konto oszczędnościowe - to prosty sposób na systematyczne pomnażanie pieniędzy. Oprocentowanie rachunku jest progresywne, co oznacza, że kwota odsetek obliczana jest od salda rachunku na koniec dnia jako suma odsetek naliczanych od kwot salda przypadających na dany przedział kwotowy, według przypisanej do tego przedziału stopy procentowej i wynosi od 0,01 % do 0,04 %.

Książeczki systematycznego oszczędzania

Rachunek systematycznego oszczędzania może zostać otwarty dla:

Okres systematycznego oszczędzania jest nie krótszy niż 5 lat. Minimalna wysokość wkładu na książeczkę wynosi 20,00 zł. lub wielokrotność tej kwoty.