Dane finansowe

Dane finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Opocznie za okres  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Opocznie rozpoczyna się od 1950 roku.
W dniu 25 czerwca 1950 roku na podstawie dekretu z 1948 r. o reformie bankowej zostaje założona w Opocznie Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością i udziałami, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach 26.10.1950r. pod nr 1118.
Założycielami było 34 członków, którzy wybrali Samorząd w składzie: Prezes, dwóch członków Zarządu, 3 zastępców członków Zarządu, Komisje Rewizyjną, Kierownika Gminnej Kasy Spółdzielczej i Głównego Księgowego.
Celem działania było wspieranie rozwoju gospodarczego wsi, przez prowadzenie działalności oszczędnościowo-pożyczkowej, świadczenie usług bankowych, krzewienie idei oszczędności i gospodarności oraz prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej, udzielanie pomocy kredytowej dla rzemiosła.
Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną był Bank Rolny.
W 1958r. Gminna Kasa Spółdzielcza przekształciła się w Kasę Spółdzielczą, działającą pod egidą Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej.
W 1961r. na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie statutu i nazwy na „Bank Spółdzielczy w Opocznie” zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod nr RSA-95 z pięcioma punktami kasowymi: w Opocznie (baza GS), Białaczowie, Kunicach, Białobrzegach i Sławnie.
W 1967 roku Bank przenosi się z wynajętego budynku do własnego obiektu przy Pl. Kościuszki 3.
W tym samym roku punkty kasowe przemianowane zostały na filie, a w 1973 filie przekształcone zostały w oddziały Banku Spółdzielczego w Opocznie.
Od roku 1975 po likwidacji Banku Rolnego banki spółdzielcze zostają podporządkowane BGŻ. W wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1976 organizacja BS w Opocznie była następująca: Centrala w Opocznie, Oddział  Białaczowie i Sławnie oraz stałe punkty kasowe w Białaczowie, Opocznie, Kunicach i Mroczkowie przy bazach GS, które z chwilą ograniczenia działalności gminnych spółdzielni zostały zlikwidowane.
Na terenie miasta Opoczna i 3 gmin Bank obsługuje finansowo większość gospodarstw rolnych. Z usług Banku korzystają również inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu, usług i produkcji oraz osoby fizyczne korzystające z kredytów konsumenckich bądź powierzające swoje oszczędności do depozytu.
Godnym podkreślenia jest fakt obsługi od kilkudziesięciu lat budżetów dwóch gmin w Białaczowie i Sławnie. W latach 80-ch poprzedniego stulecia prowadzono ewidencję produkcji sprzedanej dla ponad 5 500 gospodarstw rolnych i sprzedaż gruntów z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi.
Rok 1994 był bardzo ważny dla banków spółdzielczych ze względu na prowadzone prace restrukturyzacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1994r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Od tego momentu zmieniona została struktura organizacyjna. Aktualnie organami Banku Spółdzielczego w Opocznie są:
  • Zebranie Przedstawicieli
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  • Zebranie Grupy Członkowskiej

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Opocznie jest zrzeszony w " SGB-Bank Spółka Akcyjna"

Bank Zrzeszający

Z dniem 15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienia swoją nazwę na SGB-Bank S.A. Ta strategiczna decyzja jest konsekwencją poszerzenia się Grupy. GBW S.A. przyłączył Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Uchwały w tej sprawie podjęto podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy – zarówno w przypadku GBW SA, jak i MR Bank za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW SA był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. SGB Bank SA będzie kontynuował tradycję i zarazem realizował misję oraz strategię wypracowane przez GBW SA. I pozostaje wsparciem, jako bank zrzeszający, dla całe grupy SGB. W nowej nazwie banku wyeksponowany został spółdzielczy charakter i patronowanie dużej Grupie, która odgrywa znacząca rolę na krajowym rynku finansowym.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski SA powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Te już ponad 20 lat funkcjonowania na rynku były okresem nieustannego dynamicznego rozwoju Banku i całej Grupy. Przedmiotem działania Banku od początku były następujące obszary:


pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski SA były Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową. Łącznie 100% kapitału pochodziło z sektora finansowego.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA był pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpał wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystywał pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą.

Wszystkie działania GBW SA jako Banku zrzeszającego ukierunkowane były na wzmacnianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych, pamiętając jednocześnie o tym, że siłą Banku zrzeszającego są silne Banki Spółdzielcze. Celem strategicznym Gospodarczego Banku Wielkopolski SA pozostawało stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowszymi technologiami, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonującej w oparciu o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest Bank Spółdzielczy. Taka samą rolę będzie odgrywał SGB Bank SA, jako następca GBW SA.

Korzyści dla Banków Spółdzielczych płynące z przynależności do Spółdzielczej Grupy Bankowej to m.in.:

bezpieczeństwo ich funkcjonowania,
atrakcyjne warunki lokowania depozytów i zaciągania kredytów zgodne z zasadami gospodarki finansowej SGB,
dostęp do regulacji, procedur i rozwiązań organizacyjnych z zakresu działania banku,
profesjonalny instruktaż i doradztwo dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Banku Spółdzielczego,
dostęp do nowoczesnych produktów bankowych i rozwiązań technologicznych szczególnie do:
szerokiej oferty kredytowej w tym do kredytów preferencyjnych z dopłatami,
krajowych i międzynarodowych kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro),
kompleksowej obsługi dewizowej w Banku Spółdzielczym,
obsługi emisji obligacji komunalnych.


SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 200 101 600,00 złzł (z czego wpłacono: 200 101 600,00 zł), NIP 777 00 05 362, SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP.

Serwis używa pliki cookies!
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.