Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kredyt w rachunku rolniczym

Email Drukuj PDF

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ROLNIKÓW

Bank udziela posiadaczom rachunku bieżącego w BS kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą w formie linii odnawialnej na okres 12 miesięcy.

Bank może udzielić kredytu posiadaczowi rachunku bieżącego, który:

  • posiada rachunek bieżący od co najmniej sześciu miesięcy w Banku,
  • regularnie przekazuje na rachunek bieżący dochody z tytułu prowadzonej działalności rolniczej w wysokości zapewniającej prawidłową obsługę kredytu.

WYSOKOŚĆ KREDYTU:

Bank może udzielić posiadaczowi rachunku bieżącego kredytu do wysokości 30% rocznych wpływów na rachunek, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł.

OKRES KREDYTOWANIA:

Umowa kredytu zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

OPROCENTOWANIE: tabela prowizji i opłat bankowych.