Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Email Drukuj PDF

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

1. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć trzykrotnośći średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy (średnia z ostatnich 6 miesięcy). Okres spłaty- 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

2. Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
Kwota kredytu- do 90% wartości nakładów zwiazanych z bieżącą działalnością.
Okres spłaty- maksymalnie do 2 lat.

3. Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących.
Kwota kredytu- do 90% wartości nakładów.
Okres spłaty- maksymalnie do 15 lat. Możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek- maksymalnie do 12 miesięcy.

4. Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej "NAWOZOWY". 
Kwota kredytu- 2.000,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.
Okres spłaty- do 12 miesięcy.

5. Kredyt inwestycyjny dla Kredytobiorców ubiegających się o pomoc w ramach Programu   Rozwoju Obszarów Wiejckich na lata 2007-2013. 
Kwota kredytu- do 80% wartości finansowej inwestycji.
Okres spłaty- maksymalnie do 8 lat z możliwościa karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

6. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania przez ARiMR.