Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rachunek a-vista

Email Drukuj PDF

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A-VISTA

Rachunek może zostać otwarty dla:

  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  • dla osoby małoletniej na wniosek pełnoletniej osoby fizycznej lub osoby prawnej, która wnosi   wpłatę   na jej rzecz,
  • dla Szkolnej Kasy Oszczędności.

Dowodem zawarcia umowy rachunku  oszczędnościowego w BS jest obiegowa książeczka oszczędnościowa BS.

Wysokość minimalnej wpłaty, warunkującej wystawienie książeczki  wynosi 10,00 zł.

Rachunek oszczędnościowy a'vista nie wymaga regularnych miesięcznych wpływów.