Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Depozyt ON

Email Drukuj PDF

DEPOZYTY O/N DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH

Bank Spółdzielczy oferuje dla niefinansowych podmiotów instytucjonalnych depozty typu O/N w walucie polskiej.

Wniesienie środków pieniężnych na rachunek depozytu następuje na podstawie:

  • potwierdzenia transakcji i przelewu złożonego przez Klienta,
  • złożenia deklaracji automatycznego zawierania lokat O/N.

Uzgadniając warunki transakcji depozytowej Klient i Bank określają:

1. istotne warunki transakcji:
a) kwotę transakcji,
b) oprocentowanie transakcji,
c) kwotę należnych odsetek,
d) dzień zawarcia transakcji,
e) dzień zakończenia transakcji

2. dodatkowe warunki transakcji:
a) sposób wpłaty kwoty depozytu,
b) sposób, w jaki zwracana jest kwota lokaty i odsetki.