Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kredyty dla firm

Email Drukuj PDF

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Kredyt w rachunku bieżącym- przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Kwota kredytu- nie może przekroczyć sumy ostatnich sześciomiesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy, liczonych od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego przyznanie kredytu. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców- udzielonych od 01.01.2014r. wynosi WIBOR 3M z poprzedniego kwartału + marża od 2,5 p.p. do  4,5pp.
Okres spłaty do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.2. Kredyt obrotowy- przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
Kwota kredytu- do 90% wartości nakładów związanych z bieżącą działalnością.
Okres spłaty- maksymalnie do 2 lat.

3. Kredyt inwestycyjny- przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących.
Kwota kredytu- do 90% wartości nakładów.
Okres spłaty- maksymalnie do 15 lat. Możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek maksymalnie do  1 roku.

4. Kredyt płatniczy-  udzielony kredytobiorcom o dobrej kondycji finansowej w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, posiadającym rachunek bieżący.
Okres spłaty- do 30 dni.

5 .Kredyt inwestycyjny- przeznaczony na realizację inwestycji w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013 współfinansowanych za środków Unii Europejskiej.
Kwota kredytu- do 80% wartości finansowej inwestycji.
Okres spłaty- maksymalnie do 8 lat z mozliwością karencji w spłatcie kapitału do 2 lat.