Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PIT-WZ Wniosek o automatyczne sporządzenie rocznego zeznania podatkowego

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informujemy, że umożliwiliśmy swoim klientom wysłanie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców i/lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

Co to jest PIT-WZ?

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.

 

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-WZ?

W ten sposób oszczędzisz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy wypełni za ciebie zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie ci nie więcej niż kilka minut.

 

Kto może skorzystać z PIT-WZ?

Możesz złożyć PIT-WZ, jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujesz dochody od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 

Czy wniosek PIT-WZ może być złożony przez pełnomocnika?

Nie. Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną.

 

Jakie dane wpisujesz do PIT-WZ?

·         dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (twoje, a jeśli rozliczasz się wspólnie  z małżonkiem, to także dane małżonka) oraz informacje:

·         o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych).

·         czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,

·         o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz zwrotu nieodliczonej  ulgi na dzieci (gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej i chcesz zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci, to możesz uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),

·         o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci

·         o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku należnego

·         o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego.

 

Jak wypełnić ulgę na dzieci w PIT-WZ?

Podatnik i małżonek mogą we wniosku PIT-WZ wykazać ulgę na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37.

Wystarczy wskazać we wniosku:

·         liczbę dzieci,

·         dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL,

·         okres za jaki przysługuje ulga,

·         kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to powinna być kwota).

 

Jak wypełnić informacje dotyczącą kosztów uzyskania przychodów w PIT-WZ?

We wniosku PIT-WZ wskazujesz dane na podstawie których urząd skarbowy obliczy przysługujące ci koszty uzyskania przychodów. Nie musisz nic liczyć – zaznaczasz jedynie od ilu pracodawców uzyskiwałeś w roku 2017 wynagrodzenie i przez jaki okres.

 

Ważne! Niezaznaczenie przysługujących kosztów uzyskania przychodów, spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37 nawet jeśli Twój pracodawca wskazał takie koszty w informacji PIT-11 przekazywanej do urzędu skarbowego przez płatnika.

 

Powinieneś zaznaczyć podstawowe koszty uzyskania przychodów - czyli pozycję 19 - gdy w roku 2017 miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania było położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Kwadrat 1 zaznaczasz w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy, kwadrat 2 gdy pracowałeś u kilku pracodawców. W pozycji 20 wniosku wpisujesz natomiast ilość miesięcy za jakie uzyskiwałeś wynagrodzenie u każdego z pracodawców.

Np. gdy w roku 2017 przychody pochodzą od 2 pracodawców za okres pracy całego roku (12 miesięcy), to w poz. 20 wskazujesz ilość miesięcy za jaki uzyskałeś od tych pracodawców wynagrodzenie, czyli 24 (2 pracodawców po 12 miesięcy = 24)

 

Pozycję 21 powinieneś zaznaczyć, gdy w roku 2017 miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania znajdowało się w innej miejscowości niż zakład pracy. Kwadrat 1 zaznaczasz w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy, kwadrat 2 gdy pracowałeś u kilku pracodawców. W pozycji 22 wniosku wpisujesz ilość miesięcy za które uzyskiwałeś wynagrodzenie u każdego z pracodawców.

Np. gdy w roku 2017 przychody pochodzą od 2 pracodawców za okres pracy: 8 miesięcy u jednego pracodawcy i 9 miesięcy u drugiego, to w poz. 22 wskazujesz ilość miesięcy za jaki uzyskałeś od tych pracodawców wynagrodzenie, czyli 17 (8 + 9 miesięcy = 17).

 

Do podania ww. informacji podatnik nie potrzebuje mieć przy sobie Informacji od płatnika.

Wykazując we wniosku PIT-WZ kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatnik może uzyskać zwrot nieodliczonej w zeznaniu ulgi na dzieci, do wysokości tych składek. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kwota ulgi jest wyższa niż kwota wyliczonego w zeznaniu podatkowym podatku. We wniosku należy wpisać zarówno składki wynikające z informacji od płatników (PIT-11, PIT-40A/11A) złożonych do urzędu skarbowego, jak i składki o których wie sam podatnik (a nie wie urząd skarbowy), czyli wpłaconych samodzielnie do ZUS lub zagranicą, pomniejszonych o składki które już zostały odliczone w innych zeznaniach składanych za rok 2017 (PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A). Wykazując te składki urząd skarbowy zwróci podatnikowi nieodliczoną ulgę na dzieci, do wysokości wykazanych we wniosku PIT-WZ składek.

 

Do kiedy złożysz PIT-WZ?

Wniosek, w zakresie dochodów za 2017 r., możesz złożyć już stycznia 2018 r. Wniosek można złożyć w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

 

Gdzie znajdziesz przygotowane zeznanie podatkowe?

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni – nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. - prześle na podany przez ciebie we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za rok 2017. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem będziesz mieć dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

Możesz zaakceptować lub odrzucić przedstawione zeznanie. Masz na to czas do upływu terminu składania zeznań – do 30 kwietnia 2018 r. Jeżeli nie podejmiesz w tym terminie żadnych czynności, twoje zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.