Bank Spółdzielczy w Opocznie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

DOBRY START

Email Drukuj PDF

DOBRY START (300 dla ucznia)

 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy usługę składania wniosków na świadczenie "DOBRY START" dla osób posiadających dostęp do "Internet Bankingu"

 

Program "Dobry Start" to inwestycja w edukacje polskich dzieci. To 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolnych. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie 'Dobry Start" - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" można składać online poprzez stronę Bankowości Internetowej już od 1 lipca lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz od 01 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek będzie  można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli  w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie

 

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to  pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Uwaga!

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Jak złożyć wniosek przez Konto Internetowe?

1. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy wybrać opcje Świadczenia

2. Następnie proszę wskazać rachunek na który świadczenie zostanie przelane.

1

3. Proszę postępować zgodnie z opisami wskazywanymi w kolejnych krokach.

2